Čeština Deutsch English

Předání ocenění IRU Diploma of Honour

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) udělila vybraným řidičům i v letošním roce 2016 čestná ocenění IRU Diploma of Honour. Za svou mnohaletou a kvalitní práci profesionálního řidiče mezinárodní silniční dopravy jsme jménem naší společnosti nominovali celkem 10 řidičů. 

Všichni nominovaní vykonávají profesi profesionálního řidiče po dobu nejméně 20 let, v národní i mezinárodní dopravě již ujeli přes 1 000 000 km a na silnicích jednají vždy zodpovědně s ohledem na bezpčenost všech účastníků silničního provozu. Tímto splňují hlavní část podmínek stanovených Mezinárodní unií silniční dopravy pro získání čestného ocenění IRU.

Oceněni jsou:

Děkujeme za profesionalitu, s níž vykonáváte svědomitě své povolání a přejeme vám, ať i nadále ve vás přetrvává láska k této profesi.

Blahopřejeme.

 

Copyright © 2014
LAGARDE Spedition spol. s r.o.
Podhradská 2008/14
350 02 Cheb

www.lagardesped.cz
office@lagardesped.cz
+420 354 402 211

Webové stránky vytvořil Stanislav Hladký